שירותים

הבטחת איכות

הבטחת איכות
על מנת להבטיח את שביעות רצון לקוחותינו, אנו מספקים מערכת מקיפה של הבטחת איכות. המערכת מגדירה יעדים ברורים ודרישות ספציפיות להבטחת תקן האיכות הגבוהה ביותר עבור כל רכיב של הפרויקט.
הציוד והמערכות המסופקים על ידי קבלני המשנה שלנו חייבים לעמוד בסטנדרטים המחמירים ביותר ובתקנים הרלוונטיים.
על מנת להבטיח כי בקרת איכות תבוצע כראוי, אנו מקפידים על תיעוד מפורט, דיווחים שוטפים לאורך הפרויקט ומחויבות לעמידה בתקנים ומפרטים הנדרשים, אנו מבצעים בדיקות בסוף כל שלב של הפרויקט על מנת להבטיח עמידה בדרישות הפרויקט ובתקנות הרלוונטיות.
תכנית אבטחת האיכות של הפרויקט תכלול:
כל המידע המתועד על הפרויקט.
סקירת השירותים הדרושים לפרויקט.
לוחות זמנים.
מטלות ומשימות של הפרויקט ודרכי הפיקוח והבקרה עליהם.
ארגון הפרויקט כולל משימות לביצוע, חלוקת אחריות לביצוע המשימות, הרשאות, דרכי תקשורת.
נוהלי דיווח כולל טפסי דיווח מתאימים.
מפתח למסמכי הפרויקט.
דרכי בקרה ואימות נתונים.
 
ניהול בקרת איכות
כדי להבטיח שהקבלן והספקים יבצעו את התחייבויותיהם כחלק מתכנית אבטחת האיכות שהוגדרה מראש, אנו מארגנים את כל תוצאות בדיקות האיכות עבור הציוד, המכשירים והמערכות השונות ומספקים המלצות לשיפור במידת צורך.
 
אנחנו מכינים דוחות ביקורת המאושרים על ידי מנהל הפרויקט וכמו כן משתתפים בבדיקה של ציוד חדש הנכנס לשימוש בכל פרויקט.
יישום כל ההליכים הנדרשים להבטיח שהקבלן והספקים מבצעים את התחייבויותיהם בנושא QC/QA כמוגדר בתוכנית הבטחת איכות.
ארגון כל התוצאות של בדיקות האיכות, כפי בוצעו באמצעות תכנית בקרת האיכות
לגבי מרכיבי הציוד, מערכות ועבודות השונות בפרויקט בהתאמה למפרטים ו/או התקנים. מתן המלצות לגבי כשלים בבדיקת האיכות .
בדיקות תיעוד של חומרים, רכיבי ציוד ומערכות המיוצרים ו/או מסופקים על ידי קבלני
משנה לאספקת ציוד ואביזרים.
הכנת דוחות ביקורת של בדיקות האיכות והצגתם למנהלת הפרויקט.
השתתפות בבדיקות קבלה של מרכיבי הציוד והמערכות אצל היצרן.
הפעלת מערכת מידע. תיעוד וידווח על תוצאות בקרת האיכות בפרויקט.