שירותים

ניהול פרויקטים

 ניהול פרויקטים
 
עריכה ותכנון פרוגרמה הנדסית.
תכנון ראשוני ומפורט.
תאום ובקרה של התכנון, ליווי תהליך קבלת החלטות.
ניהול רכש והתקשרויות. הוצאת חבילות תכנון למכרז.
תאום ופיקוח הנדסי צמוד באתר.
הכנת אומדנים ותקציבים בשלבי הפרויקט השונים.
חישובי כמויות ועריכת מפרטים.
עריכה ואישור חשבונות חלקיים וסופיים.
ניתוחי מחירים לעבודות חריגות.
הכנת לוחות זמנים לשלב התכנון ולשלב הביצוע.
בקרת תקציבית במהלך הפרויקט, ועריכת תזרימי מזומנים
בקרת שינויים ותיעודם.
ניהול מסירת הפרויקט מהקבלנים השונים.
הפעלה והרצת מערכות.
 
מתודולוגיה לניהול הפרויקטים של דומרק
במשך למעלה מעשור, דומרק היא החברה המועדפת בישראל למתן שירותי ניהול פרויקטים בתחומים רבים והמוניטין שבנינו מושך לקוחות חדשים. חשוב מכך, שביעות הרצון הגבוהה בקרב לקוחותינו גורמת להם להמשיך ולעבוד אתנו ולהמליץ ​​על השירותים שלנו לחברות אחרות.
 
דומרק מלווה את הפרויקט החל מהשלב הרעיוני של הכנת פרוגרמה, גיבוש בסיס תכנון, הכנת אומדני עלות ולוחות זמנים, עריכה ותכנון מפורט של חבילות מכרז, ניהול הרכש והבקרה התקציבית, ניהול ההקמה והפיקוח באתר ומסירתו הסופית של הפרויקט ללקוח.
 
מקובל כי הקבלן עם היקף העבודה הגדול ביותר הופך להיות "הקבלן הראשי" של הפרויקט. הוא מפקח על כל היקף העבודה, מניהול משרד ועד לשירותים באתר הבנייה.
 
אנו מבצעים פרויקטים רבים ומפקחים על כל היקף הפעילות גם במקרים שבו ללקוח אין קבלן ראשי. אנחנו מפקחים על התכנון, הביצוע, פיקוח וניהול הקמה, התוצאה היא חיסכון ניכר בעלויות ולוחות זמנים מקוצרים.
 
כחלק מהניהול והפיקוח שלנו, אנחנו גם מבצעים ניתוח והשוואה של הצעות, כולל השתתפות במשא ומתן, דרישות פיקוח, בדיקות ואישור חשבונות חלקיים וסופיים. התהליך כולו מתועד מתחילתו ועד סופו על מנת להבטיח את שביעות הרצון של הלקוח.