שירותים

נתר"ה

נתר"ה הם ראשי תיבות של ניהול, תכנון, רכש והקמה.
זהו למעשה אחד השירותים העיקריים בהם מצטיינת דומרק.
יש לנו את כוח האדם המתאים, המורכב ממספר רב של בעלי מקצוע בתחומי הרכש, ניהול ופיקוח הנדסי המאפשר מתן חבילת שירותים רב משימתית.
לשירותי נתר"ה יתרונות רבים ומאפשרים ללקוח "ראש שקט" בכל הקשור להתנהלות הפרויקט הן בהיבטי תקציב, רכש וכמובן ניהול הנדסי של תכנון וביצוע הפרויקט.